Blokvognskørsel og særtransport

Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte opgave, og der tages højde for de udfordringer der kan opstå undervejs i processen. Det er derfor vigtigt for os, at have et godt samarbejde med de rette myndighed og altid have de nødvendige papirer i orden. Desuden bestræber vi os på at udarbejde de mest optimale ruter hvilket i sidste ende er tidsbesparende for både kunden og os selv.

Transport med blokvogn er en daglig disciplin hos Peter Juel Transport, hvor vi har mange års erfaring med transport af blandt andet:

 • Piloteringsmaskiner
 • Rammemaskiner
 • Gravemaskiner
 • Dozere
 • Truck
 • Skovmaskiner
 • Skinnemaskiner
 • Landbrugsmaskiner
 • Dele til vindmøller
 • Både
 • Boremaskiner
 • Lifte

Vores chauffører er dygtige, erfarne og har de rette kompetencer til at fragte gods rundt i hele landet.
Klik her for yderligere info om medarbejderne hos Peter Juel Transport.

Vi tilbyder følgende typer blokvognskørsel

Almindelig maskintransporter

Denne form for transport kan køres uden særlig tilladelse fra myndighederne. Det er først når godset overskrider målene for højde, længde, bredde, vægt eller akseltryk i henhold til dimensionsbekendtgørelsen, at der er tale om en særtransport som kræver særlig tilladelse fra myndighederne.

Særtransporter

Det hænder at størrelsen af det der skal transporteres kræver:

 • Særlig planlægning på grund af begrænsede adgangsforhold
 • Tilladelser fra myndighederne
 • Følgevogn
 • Skiltning og blink

Når godset er udeleligt og større end hvad de gængse regler er for dimensioner ved transport, går det under begrebet særtransport. Der findes en helt speciel bekendtgørelse herfor. Det er vigtigt for os at processen foregår så gnidningsfrit som muligt. Vi sætter derfor en ære i, at følge processen fra bestilling til levering. Vi holde os inden for de lovgivningsmæssige rammer, og sørger desuden for at vores personale altid er opdateret og a’jour med dokumentationsreglerne for særtransport.

Blokvognskørsel

Somme tider er det nødvendigt at kombinere blokvognskørsel med kranløft.
Det kan være at adgangsforholdene er ekstra udfordrende eller at du er tvivl om hvordan opgaven løses bedst muligt.

Giv os et ring, eller skriv, så vi sammen kan finde en løsning.